Seniorcentrum Staré Mesto

ŽIVOT V Seniorcentre

Čo sa u nás deje a ako to vyzerá


2016

Október (8)

 • Výstava Krása staroby, staroba v kráse
 • Prezentácia kníh spisovateľky R. Scherhauferovej
 • Folklórne vystúpenie ZŠ Jelenia
 • Šansóny s Dušanom Malotom
 • Stretnutie s herečkou Táňou Radevou
 • Beseda s Adelou Banášovou
 • Mladší starším
 • Vystúpenie detí z MŠ Kuzmányho
November (6)

 • Spomienkový večer na osobnosti s hudobným doprovodom
 • Hudobný koncert
 • Spomienky na Indiu
 • Funny Fellows - Old Time Band
 • Katarínske posedenie s Eva BAND
 • Stíšenie
December (9)

 • Dobrovolnici
 • Mikuláš
 • Mikulášske Vystúpenie ZUŠ Sv. Cecílie
 • Vianočný koncert Spevokolu GRÁCIA
 • Mestská Knižnica
 • Divadenlé predstavenie MŠ Kuzmányho
 • Mladí umelci seniorom
 • Country koncert
 • Roznášanie vianočných balíčkov

2017

Január (2)

 • Pesničkové nevesty
 • Romantický klavír Jiřího Maláska
Február (3)

 • Spoločenské popoludnie
 • Rodný kraj
 • O návšteve v moskve - cestovateľská beseda
Marec (4)

 • Na ľudovú nôtu
 • Beseda s Barborou Lauckou
 • Deň ľudovej rozprávky
 • Gruzínsko
Apríl (5)

 • Druhá šanca kvetom
 • Jarné tradície
 • Návšteva Koryho
 • Vystúpenie skupiny Allegria
 • Vystúpenie Gerulata
Máj (8)

 • O mozgu a pamäti
 • Deň matiek - Koncert na želanie
 • Kory Hop!
 • Výlet do mesta
 • Bratislavské poviedky
 • Duo Linz
 • Mš Kuzmányho
 • Bratislavské legendy
Jún (7)

 • Piptovci
 • Otvorenie parčíku Svoradova
 • Rozprava o Bratislave
 • Zaujímavosti z výtvarného sveta
 • Na terase s papagájom
 • O Andalúzii
 • Posedenie pri gitare
Júl (6)

 • Prezentácia o Solúnskych bratoch
 • Cesty z Afriky
 • Songy Johnyho Casha a Michala Tučného v podaní Petra Vala
 • Posedenie s Michaelou Klimanovou Trizuljakovou
 • Diskusia o prevencii kriminality
 • Hudobná šou
September (2)

 • Dobrý trh aj v Seniorcentre
 • Spomienky na Kamenné Námestie
Október (6)

 • Výstava krása v starobe, staroba v kráse
 • Beseda s manželmi Radevovcami
 • Odovzdanie darov
 • Jubilejná oslava Pani Márie
 • Posedenie s Evou Rysovou
 • Detské divadelné predstavenie
November (5)

 • Spomínanie ku dňu zosnulých
 • Prednáška o pamäti
 • Hudobné stretnutie s Pavlom Kvasnicom
 • Bratislavské kaviarne a viechy
 • Tradície, zvyky od Kataríny po advent
December (8)

 • Mikuláš
 • Predvianočný koncert
 • Animálne asistované aktivity
 • Predvianočné tvorenie
 • Vianoce v Zichyho paláci
 • Predvianočný program detí z mš kuzmányho
 • Vianočný zázrak
 • Rozlúčka so starým rokom

2018

Január (5)

 • Tradície od Kataríny po troch kráľov
 • Bolo to naozaj tak?
 • Fašiangy s Eva Bandom
 • Tradície na Slovensku
 • Povesti a iné zvesti o hradoch a zámkoch
Február (6)

 • Objavujeme prírodu slovenska
 • Na fujare s jozefom šulajom
 • Lásky georga washingtona
 • Na káve s rasťom piškom
 • Pre potechu duše
 • Hady, chrobáky, motýle. mimikry.
Marec (8)

 • Romantické popoludnie
 • Básne o Slovensku
 • Mdž
 • Koncert baru rajza
 • Deň ľudovej rozprávky
 • Myjavský kroj
 • Na káve s Jozefom Šulajom
 • Božie slovo
Apríl (5)

 • Krpčiari
 • Pavel Kvasnica a priatelia
 • Beseda o zvieratách
 • Prvé stretnutie s novou dobrovoľníčkou
 • 50. Roky s Eva Bandom

2020

Máj (1)

 • Krízový plán COVID-19

TRADÍCIE OD KATARÍNY PO TROCH KRÁĽOV
3.1.2018

Tradície od Kataríny po Troch kráľov – Zapojili sme aj reminiscenčné technky, využili sme spomínanie na detské roky, na zvyky krajov, v ktorých žili rodičia klientov, ak neboli z Bratislavy. Vyplynula z toho zaujímavá debata a dozvedeli sme sa veľa nových skutočností.

Návrat na výber podujatí

BOLO TO NAOZAJ TAK?
10.1.2018

V Seniorcentre Staré Mesto na Podjavorinskej 6 sa odohralo čítanie z knihy „Bolo to naozaj tak?“ – Pravda a mýty v ľudských dejinách. Fakty a fikcie podané skutočne zábavným spôsobom. Ponúka nové uhly pohľadov a vytvára priestor na interaktívne polemizovanie nad témami. Rozprávanie a počúvanie hudby z rokov, o ktorých sa číta.

Návrat na výber podujatí

FAŠIANGY S EVA BANDOM
17.1.2018

Opäť sme sa stretli v Seniorcentre s obľúbeným Eva Bandom a zahrali nám na Fašiangovú nôtu. Pre našich klientov sme pripravili posedenie pri hudbe- gitare, harmonike, husliach a rôznych iných hudobných nástrojoch. Spoločne sme pookriali pri speve a obveselili sa pri rôznych vtipoch.

Návrat na výber podujatí

TRADÍCIE NA SLOVENSKU
24.1.2018

Na dnes sme si v budove ZpS Seniorcentrum Staré Mesto pripravili dvojhodinové podujatie o tradíciách na Slovensku. Pustili sme si aj ukážky vystúpení folklórnych súborov LÚČNICE a SĽUKU.

Návrat na výber podujatí

POVESTI A INÉ ZVESTI O HRADOCH A ZÁMKOCH
30.1.2018

Dnes sme v SC SM na Podjavorinskej 6 interaktívne odprezentovali knižku Renáty Matúškovej: Povesti a iné zvesti o hradoch a zámkoch, čítanie a rozprávanie o hradoch a zámkoch na Strednom Slovensku, slová z dialektu, veselo i vážne. Potom sme si skúsili pospomínať, čo všetko sme si zapamätali.

Návrat na výber podujatí

Objavujeme prírodu slovenska
1.2.2018

vo štvrtok 1.2.2018 sme u nás privítali zoológa mgr. Juraja Čačaného zo Slovenského národného múzea a zároveň aj člena občianskeho združenia in vivo, ktoré sa snaží o popularizáciu kritického myslenia a vedy. Opäť si pre nás pripravili v spolupráci s mgr. Luciou Gucmanovou, vedúcou úseku literatúry pre deti a mládež zo mestskej knižnice krásnu interaktívnu prezentáciu s názornými ukážkami preparovaných i živých zvierat.

Návrat na výber podujatí

Na fujare s Jozefom Šulajom
7.2.2018

opäť k nám tradične zavítal pán Jozef Šulaj, ktorého celoživotným koníčkom je folklór a hra na fujare. so svojou skupinou Krpčiari nám prišli zahrať a zaspievať na ľudovú nôtu. Pán Šulaj dokáže veľmi zaujato prednášať o všetkom čo sa týka ľudových zvykov, o Detve a o detailoch, ktoré sa len tak hocikde nedozviete. Tieto podujatia patria u nás k tým najobľúbenejším. Naši klienti ho zakaždým počúvajú so zatajeným dychom.

Návrat na výber podujatí

Lásky Georga Washingtona
9.2.2018

Mnohí naši klienti sa už do divadla nedostanú. Keď nás oslovili z Alžbetínskeho naivného divadla, radi sme ich ponuku prijali. Talentovaní staromestskí seniori nám priblížili svojím umeleckým vyjadrením prostredníctvom hraného divadelného predstavenia viac o živote amerického prezidenta Georga Washinghtona. Na javisku sa stretli dve jeho životné lásky. Dej plný zvratov, emócií, konfliktov poskytol veľa podnetov na premýšlanie aj našim ľudom.

Návrat na výber podujatí

NA KÁVE S RASŤOM PIŠKOM
15.2.2018

Keď prijal naše pozvanie slovenský humorista, satirik, herec moderátor, imitátor, spisovateľ a zabávač Rasťo Piško, úprimne sme sa potešili. Rozprúdila sa voľná debata pri poobedňajšej káve spojená s prezentáciou knihy. Porozprával nám o svojej tvorbe a o živote.

Návrat na výber podujatí

PRE POTECHU DUŠE
26.2.2018

Predčítanie kníh pri kávičke a kúsku diabetického koláčika je aktivita obľúbená našimi klientami. Čítanie z kníh pre potechu duše, s príbehmi na zamyslenie prešpikované hudobnými vsuvkami relaxačného klavíru majstrovského skladateľa Andreasa Beskowa žijúceho na Malorke. Podujatím sprevádzala liečebná pedagogička Mgr. Andrea Pfundtnerová.

Návrat na výber podujatí

HADY, CHROBÁKY, MOTÝLE. MIMIKRY.
28.2.2018

Privítali sme u nás milého mladého zoológa, ktorý je skutočne zapálený pre svoju vec, Mgr. Juraja Čačaného zo Slovenského národného múzea. Opäť nám zážitkovou formou a názornými ukážkami priblížil bližšie prírodu a jej rôznorodosť. Dnešnou témou boli Hady, chrobáky a motýle. Mimikry. Porozprávali sme si ako sa dokážu zvieratá maskovať a ako je príroda jedinečná.

Návrat na výber podujatí

ROMANTICKÉ POPOLUDNIE
2.3.2018

Naši klienti si toho pamätajú veľa. Mnohí zažili rôzne príbehy v rôznych časoch. Vždy si ale radi pospomínajú pri historických filmoch na známe miesta, známe tváre, známe predmety ktoré bývajú zachytené vo filmoch. Staršie filmy pre pamätníkov sa tešia u nás veľkej obľube, najmä pre ich optimistické, mierne naivné ladenie. Dnes sme si pustili kultový film Hudba pre cisára s populárnou Romy Schneider.

Návrat na výber podujatí

BÁSNE O SLOVENSKU
5.3.2018

Na popoľudňajšie hodiny sme si pripravili milú aktivitu. Počúvanie hudby podľa výberu klientov, koncert na želanie z CD prehrávača spojené s recitáciou básní o Slovensku.

Návrat na výber podujatí

MDŽ
8.3.2018

Poobedňajšie stretnutie pri kávičke sa nieslo v duchu oslavy Medzinárodného dňa žien. Rozprávanie o Medzinárodnom dni žien z historického hľadiska, pamäťové cvičenia, retro ukážky a fotografické dokumenty v rámci spomínania na minulosť.

Návrat na výber podujatí

KONCERT BARU RAJZA
13.3.2018

V stredu 13.3.2018 sme u nás v spoločenských priestoroch na 1. poschodí privítali poľského vokalistu, speváka a hudobníka na handpan s umeleckým menom Baru Rajza. Spieval poľské piesne spred narodenia Ježiša Krista a ukážku stredovekých piesní. Mali sme tiež možnosť počúvať jeho relaxačné improvizácie na handpane, o ktorom nám porozprával a oboznámil nás s ním. Tento nástroj s okúzľujúcimi tónmi očaril našich klientov.

Návrat na výber podujatí

DEŇ ĽUDOVEJ ROZPRÁVKY
15.3.2018

Vždy je veľkou udalosťou, keď sa vydáme mimo zariadenia. Milé panie knihovníčky nás pozvali v rámci Dňa ľudovej rozprávky ku nim do knižnice, kde sme dostali kávu, i koláčik. Vo štvrtok 15.3.2018 sme sa s našimi klientami zúčastnili predstavenia v Staromestskej knižnici na Panenskej 1, kde sme mali možnosť sledovať dramatizáciu Dobšinského rozprávok v podaní nadaných študentov SPEŠ a hudbu ich šikovných pedagógov.

Návrat na výber podujatí

MYJAVSKÝ KROJ
19.3.2018

V toto krásne slnečné popoludnie sme v Myjavskom kroji navštívili všetkých klientov na izbách v rámci využitia prvkov reminiscenčnej terapie, pri ktorej sa pracuje so spomienkami. Porozprávali sme si o tradíciach, o zmene človeka v kroji, o piesňach, o myjavskej kultúre. Výber tém podľa klientov.

Návrat na výber podujatí

NA KÁVE S JOZEFOM ŠULAJOM
21.3.2018

Opäť k nám zavítal v neskorších popoludňajších hodinách charizmatický folklorista, spevák a fujarista pán Jozef Šulaj. Detvanec, ktorý zostal Detve verný napriek tomu, že od svojej mladosti pôsobí v Bratislave. Jeho milý humor, žartovné piesne i ľudová slovesnosť, spomienky na starých rodičov a najmä nádherná hra na fujaru chytili za srdce mnohých.

Návrat na výber podujatí

BOŽIE SLOVO
29.3.2018

Na prvom poschodí slúžila evanjelikom Božie slovo evanjelická farárka Erika Sokol. Milé komorné stretnutia sú u nás organizované pravidelne aj pre evanjelických klientov.

Návrat na výber podujatí

KRPČIARI
3.4.2018

V popoľuďňajších hodinách sme u nás nedočkavo očakávali príchod ľudovej skupiny Krpčiari, ktorí u nás i vystúpili pod vedením Jozefa Šulaja. Spolu nám zaspievali ľudové piesne z každej časti Slovenska odiaľ jednotliví speváci a hudobníci pochádzali. Zo Záhoria, z Detvy, Prešova, od Nitry a iné. S nimi si aj naši klienti pospomínali na svoje rodné kraje a pesničky svojej mladosti.

Návrat na výber podujatí

PAVEL KVASNICA A PRIATELIA
4.4.2018

Opäť pre veľký záujem u nás vystúpil Pavel Kvasnica, ktorý spieval piesne Honzu Nedvěda a Jaromíra Nohavicu. Privítali sme ho medzi nami v popoľudňajších hodinách. Priniesol k nám aj ďalších svojich priateľov s ktorými každý vniesol do koncertu niečo svojho. Tento krát bolo cítiť aj veľmi silný ženský temperamentný element.

Návrat na výber podujatí

BESEDA O ZVIERATÁCH
11.4.2018

V stredu 11.4.2018 sme u nás privítali zoológa Mgr. Juraja Čačaného zo Slovenského Národného Múzea. Opäť si pre nás pripravili v spolupráci s Mgr. Luciou Gucmanovou, vedúcou úseku literatúry pre deti a mládež zo Mestskej knižnice krásnu interaktívnu prezentáciu s názornými ukážkami preparovaných i živých zvierat. Stretnutie sa konalo na druhom poschodí o 10.00. Predviedol praktické ukážky, videoprezentáciu, interaktívne testy a hádanky z videného a počutého.

Návrat na výber podujatí

PRVÉ STRETNUTIE S NOVOU DOBROVOĽNÍČKOU
17.4.2018

Nedieľnou súčasťou našej práce je aj krátkodobá, či dlhodobá spolupráca s dobrovoľníkmi. Prvé stretnutie sme si dohodli s dobrovoľníčkou Hankou Kucharovičovou, pracovníčkou na Čínskom veľvyslanectve. V krásny slnečný utorok sme ju privítali u nás a hľadali možnosti spolupráce. Hanka mala záujem hlavne o drobnú výpomoc pri príprave akcií a priamu prácu s ľuďmi. Viedla rozhovory s klientami na terase a v jedálni na prvom poschodí. Ukázala sa ako vynikajúca spoločníčka a naši klienti si ju veľmi obľúbili.

Návrat na výber podujatí

50. ROKY S EVA BANDOM
18.4.2018

Charizmatické dámy zo ženskej kapely Eva Band nás opäť navštívili v stredu o 14:00 hodine. Pravidelne nám prichádzajú zahrať ukážky svojich piesní, staré evergreeny, valčíky, polky, ľudové piesne. Vždy je iná téma. Tentokrát to boli populárne zahraničné šlágre 50. – 60. tych rokov ako Volare, Cantare, Ohohoho, Natali a iné.

Návrat na výber podujatí

Krízový plán COVID-19

Dokument môžete stiahnuť tu

Návrat na výber podujatí

MIKULÁŠ
5.12.2017

V čase predvianočného zhonu na nás nezabudol ani Mikuláš so svojimi balíčkami plnými dobrôt, ale i zdravých maškŕt ktoré vyťahoval zo svojho čarovného vreca. Nezabudlo sa ani na diabetikov. Mikuláš ako každý rok presne vedel kto poslúchal a kto pomenej. Opäť sa naši klienti pozastavovali, odkiaľ ich tak dobre pozná. Spoločnosť mu robil aj charizmatický anjel a dvaja čerti, ktorých sa nikto nebál.

Poobede o 14:30 – Aj slávni sú smrteľní. Známi zosnulí speváci, herci. Z ich života a tvorby vizuálna a hudobná prezentácia s pomocou Youtube na 2. poschodí/.

Návrat na výber podujatí

PREDVIANOČNÝ KONCERT
6.12. 2017

V stredu 6. decembra sme mali možnosť sa zúčastniť krásne pripraveného predvianočného programu Františkánského svetského rádu a žiakov zo ZUŠ sv. Cecílie. Hudobný koncert spojený s predčítaním sa konal v jedálenských priestoroch na 1. poschodí v Seniorcentre na Podjavorinskej 6. Krásne prekvapenie pre našich seniorov vymysleli dámy z Františkánskeho svetského rádu. Každého jedného klienta v ZpS navštívili, osobne popriali ku sviatkom a odovzdali balíčky od Mikuláša.

Návrat na výber podujatí

ANIMÁLNE ASISTOVANÉ AKTIVITY
8.12. 2017

V rámci skvalitnenia času našich klientov na lôžkovom oddelení k nám zavítala Veronika Némethová so svojím papagájom Kory s ktorými precvičovali jemnú motoriku. S Korym sa zvítala i skupinka klientov zo Stacionára a ďalšia skupina, ktorá dochádza na ergoterapiu.

Návrat na výber podujatí

PREDVIANOČNÉ TVORENIE
9.12. 2017

V utorok 9. decembra sme si v rámci popoludnia tvorili v úzkom kruhu s dvoma dobrovoľníčkami a priateľkou našej klientky, ktorá nám štedro zapožičala svoje materiály na tvorbu. S nimi i sadu vykrajovačiek, rezačiek a všetkého možného pre tvorivú prácu s papierom. Dlhé roky sa venuje scrapbookingu a priniesla nám aj svoje ukážky. Počas príjemnej atmosféry a ponuky drobného občerstvenia sme sa zabavili a pripravili materiál na ďalšie vytváranie pohľadníc našimi klientmi. Týmto by sme chceli veľmi pekne poďakovať zúčastneným dobrovoľníčkam i klientkam za spríjemnenie zimného dňa.

Návrat na výber podujatí

VIANOCE V ZICHYHO PALÁCI
12.12. 2017

V utorok 12. decembra sa uskutočnil na Ventúrskej č. 9 v obradnej sále Zichyho paláca slávnostný večer Vianoce v Zichyho paláci. Vo veľmi pekne bohatom a rozmanitom programe vystúpili: sólistka opery SND Jitka Sapara Fischerová, Marko Jung, Ladislav Kamenčík, Jozef Urbánek, skupina SPIRIT v zložení Robert Sarkozi, Anton Meszaros, Julius Sarkozi. Zúčastnili sme sa programu aj s niektorými klientmi. V programe vystúpila so svojím spevom aj naša klientka pani Mária Horná za sprievodu hudby skupiny SPIRIT. Seniorcentrum Staré Mesto a O.Z. Dúha pripravili prezentáciu výtvarných prác a úžitkových výrobkov svojich klientov.

Návrat na výber podujatí

PREDVIANOČNÝ PROGRAM DETÍ Z MŠ KUZMÁNYHO
19.12. 2017

V utorok 19. decembra u nás zaľahol džavot detí z MŠ Kuzmányho, ktoré nám aj so svojimi pani učiteľkami pripravili milý program. Detské podujatia sa v našom domove tešia mimoriadnej obľube. Klienti vždy pookrejú a pospomínajú aj na vlastné deti keď boli vo veku týchto predškolákov, alebo aj na svoje zážitky z detstva. Deti si nacvičili divadielko, básničky, zaspievali pesničky a musíme pochváliť aj veľmi pekne pripravené kostýmy. Po vystúpení našich seniorov obdarovali milými vlastnoručne vyrobenými darčekmi, ktoré si sami pripravili.

Návrat na výber podujatí

VIANOČNÝ ZÁZRAK
24.12. 2017

Poobede pán riaditeľ PhDr. Matej Alex so svojou dcérkou, psíkom a terapeutkami rozdával vianočné darčeky. Naše Seniorcentrum Staré Mesto sa zúčastnilo krásneho projektu Vianočný zázrak, nad ktorým držala patronát pani Martina Kasemová. Klienti, ktorí nemajú veľmi často návštevy, prípadne nemajú vlastné deti a pod. si mohli nechať splniť nejaké tajné želanie. Každému sa vyplnilo aj mnoho iného navyše. Do tohto projektu sa zapojilirodiny z celého Slovenska, ktoré si vybrali „svojho“ seniora, komu chcú urobiť radosť. Podarilo sa. Ďakujeme všetkým zúčastneným!

Návrat na výber podujatí

ROZLÚČKA SO STARÝM ROKOM
31.12. 2017

Na Silvestra sa u nás tradične konala Rozlúčka so Starým rokom. Rekapitulácia akcií tohto roku vo fotografiách. Posedeli sme si pri hudbe z Youtube podľa želania, pri vtipoch, scénkach zo starých Silvestrov. Zapojili sme sa do rozprávania pri kávičke a dobrých zákuskoch v kreatívnej miestnosti na druhom poschodí, kde bol vítaný každý.

Návrat na výber podujatí

SPOMÍNANIE KU DŇU ZOSNULÝCH
2.11. 2017

Doobeda o 10:15 sme si čítali zo Slepačej polievky pre dušu. Rozpomínali sme na zosnulých, spomínanie na rodičov a blízkych. Aké duchovné hodnoty sme si od nich zobrali, so záverečnou relaxáciou. Celý deň bola možnosť zapálenia sviečok pre svojich zosnulých za pomoci opatrovateľov, ergoterapeutiek, príbuzných na vyhradených miestach.

Poobede o 14:30 – Aj slávni sú smrteľní. Známi zosnulí speváci, herci. Z ich života a tvorby vizuálna a hudobná prezentácia s pomocou Youtube na 2. poschodí/.

Návrat na výber podujatí

PREDNÁŠKA O PAMÄTI
10.11. 2017

V piatok 10. novembra naši seniori absolvovali prednášku Ing. Silvie Valovičovej o pamäti, kde sme si povedali niečo o tom, ako efektívne trénovať kognitívne schopnosti. Ukázala nám aj cvičenia so zapojením pohybu a koncentrácie pri ktorých sme sa všetci nielen uvoľnili, ale aj zabavili.

Návrat na výber podujatí

HUDOBNÉ STRETNUTIE S PAVLOM KVASNICOM
16.11. 2017

Štvrtkové popoludnie sme strávili počúvaním výnimočného hudobného prejavu Pavla Kvasnicu, českého speváka s gitarou a vojnového veterána z Afganistanu. Tento krát sme si vypočuli skladby Nedvědovcov, Jaromíra Nohavicu a iných.

Návrat na výber podujatí

BRATISLAVSKÉ KAVIARNE A VIECHY
22.11. 2017

Opäť sme sa stretli v priestoroch spoločenskej miestnosti na prvom poschodí. Mnohí z našich klientov žili bohatým spoločenským životom a súčasťou kultúrneho života v Bratislave je aj ruch kaviarní a viech. Bratislavčania sem prichádzali nielen pracovať, ale aj študovať, zabávať sa a schádzať sa s ďalšími ľuďmi podobných záujmov a nadväzovať dôležité kontakty. Boli to prevažne multikultúrne miesta s rôznymi lákadlami, ktoré rozširovali ďalšie obzory svojich návštevníkov. Väčšina našich klientov si na tieto špecifické miesta starej Bratislavy pamätá a preto sme si vybrali pre spoločné spomínanie aj prezentáciu krásne spracovanej knihy Petra Salnera.

Návrat na výber podujatí

TRADÍCIE, ZVYKY OD KATARÍNY PO ADVENT
30.11. 2017

Ako každý rok sme si tradične pripomenuli slovenské zvyky a tradície počas zimného obdobia pomocou prezentácie knižiek a výberu z youtube. Témy tradícií sú u našich klientov veľmi obľúbené. Zapájame do toho aj spoločné spomínanie na to, ako bolo v ich minulosti.

Návrat na výber podujatí

VÝSTAVA KRÁSA V STAROBE, STAROBA V KRÁSE
3.10. 2017

Tradične v tomto čase sa stretávame v Staromestkej knižnici na Panenskej, kde sa naši klienti spolu s klientmi Ohel David prezentujú svojimi výtvarnými prácami, ručnými výrobkami z priadze a drôtenými suvenírmi k rôznym príležiostiam. Výstava bola obohatená pekným programom šikovných detí na ZŠ Podjavorinská pod vedením ich skúsenej pani učiteľky. Posedenie pri kávičke so zákuskami len umocnilo pekné vzťahy s pracovníčkami knižnice.

Návrat na výber podujatí

BESEDA S MANŽELMI RADEVOVCAMI
18.10. 2017

Tentoraz sme sa dozvedeli viac o akademickom maliarovi Miroslavovi Radevovi, manželovi herečky Táne Radevy. O Bulharsku, o tom ako sa spolu zoznámili, o talentoch, o spoločnom živote od Prešova až po Bratislavu. Manželia Radevovci sa u nás cítia veľmi dobre a tradčne prichádzajú v októbri , v mesiaci úcty k starším.

Návrat na výber podujatí

JUBILEJNÁ OSLAVA PANI MÁRIE
19.10. 2017

Naša klientka, pani Mária oslávila svoju 90-tku. Veľmi túžila ponúknuť všetkých s kým sa stretáva. Jej dcéra so sestrou pani Márie a ergoterapeutkami jej pripravili obrovskú hostinu, kde sa zúčastnilo množstvo ľudí, ktorí jej prišli zagratulovať.

Návrat na výber podujatí

ODOVZDANIE DAROV
19.10. 2017

Vo štvrtok 19.10.2017 boli u nás dámy z Lyons Club Bratislava Dovina. Za prítomnosti pána starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Mgr. Radoslava Števčíka nám venovala pre potreby Zariadenia pre Seniorov na Podjavorinskej 6 prezidentka klubu Mgr. Bohdana Machajová Manipulačné uzatvorené voziky na rozvoz stravy – 3 kusy. Tiež nám boli zakúpené z vyzbieraných peňazí zo súťaže vo varení rybacej polievky na Vodníckom festivale zdravotnícke pomôcky pre seniorov. Podarilo sa vyzbierať 582 €. Zakúpili sa z toho polohovacie a ochranné podložky, ktoré slúžia najmä ako prevencia preležanín – dekubitov, zabráneniu zhoršovania chronických zdravotných problémov a prispievajú aj k úľave správnym polohovaním.

Návrat na výber podujatí

POSEDENIE S EVOU RYSOVOU
26.10. 2017

Pozvanie k nám na besedu prijala známa herečka Eva Rysová – Suchánková. Klienti jej kládli otázky za otázkami. Nebolo im konca kraja, ale na všetko odpovedala s úsmevom a gráciou. Dohodli sme sa, že posedenie bude aj inokedy.

Návrat na výber podujatí

DETSKÉ DIVADELNÉ PREDSTAVENIE
27.10. 2017

V dnešné ráno sa naším zariadením rozliehal džavot detí z Materskej školy Kuzmányho. Pravidelne si ku nám chystajú milé predstavenia a ani teraz to nebolo výnimkou. Deti mali krásne nacvičenú milú rozprávku o zvieratkách „Pod hríbom“. Neskôr sme si spoločne všetci zaspievali.

Návrat na výber podujatí

PREZENTÁCIA O SOLÚNSKYCH BRATOCH
4.7. 2017

K Sviatku svätého Cyrila a Metoda, ktorý sa na Slovensku slávi 5.7. sme si pripomenuli slovanských vierozvestcov, ktorí na naše územie priniesli hlaholiku a zaslúžili sa o rozvoj kresťanstva.

Návrat na výber podujatí

CESTY Z AFRIKY
6.7. 2017

Opäť sme zažili milé stretnutie s novinárom a cestovateľom Vladom Kalinom, ktorý nám porozprával o svojich zážitkoch po cestách z Afriky a umožnil nám vidieť viac aj vďaka fotografiám zo svojej súkromného fotoalbumu.

Návrat na výber podujatí

SONGY JOHNYHO CASHA A MICHALA TUČNÉHO V PODANÍ PETRA VALA
12.7. 2017

Peter Valo nám na syntetizátore zahral výber piesní od Michala Tučného a Johnyho Casha. Hudobné vsuvky sa striedali s hovoreným slovom o zaujímavostiach zo života týchto známych ľudí.

Návrat na výber podujatí

POSEDENIE S MICHAELOU KLIMANOVOU TRIZULJAKOVOU
19.7. 2017

Mali sme tú česť medzi nami privítať známu výtvarníčku Michaelu Klimanovú – Trizuljakovú. Porozprávala nám veľa o svojom živote, odevnej tvorbe a priblížila nám život umeleckej duše na Slovensku.

Návrat na výber podujatí

DISKUSIA O PREVENCII KRIMINALITY
27.7. 2017

Vo štvrtok 27.7. 2017 bolo zaujímavé stretnutie s nadporučíčkou Mgr. Janou Ďurkovičovou, sympatickou príslušníčkou Krajského Riaditeľstva Policajného Zboru z oddelenia Prevencie a styku s verejnosťou. Pripravila si veľmi podnetnú prezentáciu o veľmi aktuálnych témach. Medzi inými aj o podvodoch páchaných na senioroch a rôznych iných situáciach. Naši klienti veľmi ocenili aj konkrétne doporučené postupy ako reagovať.

Návrat na výber podujatí

HUDOBNÁ ŠOU
28.7. 2017

V piatok 28.7.2017 to u nás roztočili so svojou nákazlivou dobrou náladou Magda Žišková a Miroslav Ivanič. Doniesli so sebou aj svetelné efekty, ktoré klientov zaujali. Vypočuli sme si hru na gitaru a zaspievali si spoločne mix country slovenských a českých piesní a ľudových pesničiek.

Návrat na výber podujatí

DOBRÝ TRH AJ V SENIORCENTRE
15.9. 2017

V rámci známeho bratislavského podujatia Dobrý Trh na Panenskej ulici sme sa aj my zapojili do tejto akcie. Ponúkali sme domáce koláčiky našich zamestnancov ale aj priaznivcov Seniorcentra. Vystavené boli aj drôtené výrobky našich seniorov. V priestoroch Seniorcentra na terase sme privítali medzi sebou v doobedňajšich hodinách retro kapelu Funny Fellows, ktorá nám všetkým rozihrala krv v žilách. V poobedňajších nás potešili Blues Zodiac. Ďakujeme všetkým zúčastneným.

Návrat na výber podujatí

SPOMIENKY NA KAMENNÉ NÁMESTIE
27.9. 2017

Výbornú prednášku s prezentáciou a následnou diskusiou si pre nás pripravili Veronika Hliničanová, Ctibor Košťáľ a Ján Mazúr z Aliancie Stará Tržnica, ktorá sa zasluhuje o revitalizáciu multifunkčných priestorov Starej Tržnice.

Spoločne sme si s klientmi zaspomínali ako vyzeralo Kamenné námestie v rokoch ich mladosti a čo si pamätajú. Pripomenuli si obchody, kaviarne, reštaurácie, známych ktorých stretávali.

Návrat na výber podujatí

O MOZGU A PAMÄTI
3.5. 2017

Prednáška a beseda s Mgr. Andreou Pfundtnerovou. Precvičenie pamäte pomocou slovných presmyčiek.

Návrat na výber podujatí

DEŇ MATIEK- KONCERT NA ŽELANIE
10.5. 2017

Dnes nás potešili dámy z neziskovej organizácie Druhej šance kvetom s nádhernými kvetinovými aranžmánmi. Kvety sme rozdelili na naše pobočky na Maróthyho a na Podjavorinskú 6. Ešte raz ďakujeme za skrášlenie našich priestorov a za všetky rozžiarené oči našich klientov a zamestnancov.

Návrat na výber podujatí

KORY HOP!
11.5. 2017

V rámci u nás veľmi obľúbeného programu Animálne asistovaných aktivít nás opäť navštívili Veronika Némethová s papagájom Kory. Pri tejto dvojici zakaždým skúšame nové veci. Tentoraz klienti ochotne držali lano a Kory lietal na napnuté lano a predviedol aj iné kúsky. Zvláda aj hry a hľadanie maškŕt.

Návrat na výber podujatí

VÝLET DO MESTA
17.5. 2017

V tento krásny deň s priaznivým počasím sme sa prešli s pár klientmi a dobrovoľníkmi ku kaviarni Štefánka, kde sme sa na chvíľu posadili, zaspomínali si. Prešli sme sa aj ku Prezidentskému palácu.

Návrat na výber podujatí

BRATISLAVSKÉ POVIEDKY
23.5. 2017

Opäť sme tu mali veľmi príjemne počasie, tak sa uskutočnilo na našej rozkvitnutej terase pod slnečníkmi čítanie Bratislavských poviedok. Predčítať nám prišli knihovníčka z Mestskej knižnice Bratislava Lucia Gucmanová a naša dobrovoľníčka Katarína Jacková.

Návrat na výber podujatí

DUO LINZ
24.5. 2017

V stredu v popoľudňajších hodinách nám rozihralo krv v žilách svojím temperamentným vystúpením DUO LINZ. Zahrali a zaspievali nám známe hity a vyčarili úsmevy a pekné spomienky.

Návrat na výber podujatí

MŠ KUZMÁNYHO
25.5. 2017

Škôlkari si so svojimi pani učiteľkami pripravili opäť milé divadielko. Obohatili ho tančekmi a pesničkami pri ktorých klienti pookriali. Na záver naším klientom porozdávali vlastnoručne vyrobené darčeky na výzdobu izieb.

Návrat na výber podujatí

BRATISLAVSKÉ LEGENDY
31.5. 2017

Naši klienti radi počúvajú o Bratislave. Pre dnešok sme si zvolili popoludňajšie čítanie o Bratislavských legendách a viedli sme zaujímavú diskusiu, ktorú viacerí obohatili svojimi postrehmi a spomienkami.

Návrat na výber podujatí

PIPTOVCI
7.6. 2017

Manželia Ľudmila a Ján Piptovci nám premietli opäť jeden zo svojich umeleckých filmov o gotike. Bolo to opäť veľmi zaujímavo spracované a pútavo podané.

Návrat na výber podujatí

OTVORENIE PARČÍKU SVORADOVA
9.6. 2017

V piatok 9.júna sme prijali pozvanie Susedov z dvora. Zúčastnili sme sa otvorenia s niekoľkými klientmi v Parčíku Svoradova. V príjemnom chládku stromov a v estetickom prostredí parčíka sa uskutočnil milý program a tombola. Parčík má vchod aj z Podjavorinskej ulice, kde stojí naše zariadenie pre seniorov.

Návrat na výber podujatí

ROZPRAVA O BRATISLAVE
14.6. 2017

Predstavili sme si knihu Prešporsko – Bratislavské historky od Ivana Szabóa. Popozerali sme si staré fotografie a pospomínali sme si na viaceré osobnosti, ktoré navštívili Bratislavu, alebo v nej žili.

Návrat na výber podujatí

ZAUJÍMAVOSTI Z VÝTVARNÉHO SVETA
14.6. 2017

PhDr. Veronika Weberová porozprávala o svojej tvorbe, mnohých maliarskych technikách a jej špecializácii v technike ebru. Premietla prezentáciu, ktorú doplnila zaujímavosťami zo sveta. Vysvetlila nám aj postupy a variabilitu niektorých maliarskych techník.

Návrat na výber podujatí

NA TERASE S PAPAGÁJOM
21.6. 2017

Trochu vzrušenia do diania v obvyklej popoludňajšej sieste nám priniesol papagáj Kory a jeho milá cvičiteľka Veronika Némethová. Stretnutie teraz prebehlo prevažne na terase v príjemnom prostredí plnom zelene a ako vždy v srdečnej nálade.

Návrat na výber podujatí

O ANDALÚZII
22.6. 2017

Členka spriateleného SOROPTIMIST- u Anka Mrázová priniesla so sebou obrovský kus dobrej nálady a pár tradičných vecí na ochutnanie. Dobroty priviezla až z ďalekej Andalúzie. Porozprávala o stavbách a zážitkoch zo svojich ciest, o ľuďoch, temperamente, sviatkoch, býkoch a iných tradíciách tak typických pre tento kraj.

Návrat na výber podujatí

POSEDENIE PRI GITARE
30.6. 2017

Stretnutie s Mirom Ivaničom a Magdalénou Ziškovou, členkou folklórneho vajnorského okrášľovacieho spolku bolo príjemnym spestrením. Zaspievali sme si country, a na prianie klientov aj ľudové pesničky.

Návrat na výber podujatí

Druhá šanca kvetom
7.4.2017

Dnes nás potešili dámy z neziskovej organizácie Druhej šance kvetom s nádhernými kvetinovými aranžmánmi. Kvety sme rozdelili na naše pobočky na Maróthyho a na Podjavorinskú 6. Ešte raz ďakujeme za skrášlenie našich priestorov a za všetky rozžiarené oči našich klientov a zamestnancov.

Návrat na výber podujatí

Jarné tradície
12.4.2017

V stredu 12.4.2017 k nám zavítali slečny z Mestskej Knižnice s milým podujatím, kde sa opäť zišla plná miestnosť poslucháčov. Pripravili si pre nás čítanie o sviatkoch jari, slovenských zvykoch a tradíciach. Veľmi zaujímavé bolo interaktívne zapojenie našich klientov a dovysvetľovanie sviatkov jari v ich podaní.

Návrat na výber podujatí

Návšteva Koryho
18.4.2017

V utorok popoludní nás navštívili Veronika Némethová so svojím milým spoločnikom papagájom Korym. Kory rozveseľoval svojou prítomnosťou našich klientov a kto chcel, mohol si vyskúšať prelety, nakŕmiť ho, i pohladiť.

Návrat na výber podujatí

Vystúpenie skupiny Allegria
19.4.2017

V stredu 19.4.2017 nám prišli zahrať členovia miništransko –hudobnej skupinu Allegria pod vedením Antona Balogha. Pookriali sme spoločne pri milých slovách a pri ľudových a náboženských piesňach viažúcich sa tématicky k obdobiu Veľkonočných sviatkov.

Návrat na výber podujatí

Vystúpenie Gerulata
25.4.2017

V stredu 25.4.2017 sme u nás privítali detský folklórny súbor z Rusoviec –Gerulatu pod profesionálnym vedením pani Alžbety Uhrákovej. Potešili nás svojimi tancami a spevom.

Návrat na výber podujatí

Na ľudovú nôtu
1.3.2017

V rámci popoľudnajších spoločenských stretnutí sme si zanôtili ľudové piesne a rozprávali sa o blížiacich sa sviatkoch jari.

Návrat na výber podujatí

Beseda s Barborou Lauckou
15.3.2017

Opäť k nám zavítala spisovateľka a publicistka Barbora Laucká zo SOROPTIMIST-u. Čítanie a rozpravanie bolo o Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi a Aničke Ďurkovičovej, o národnom povedomí a všeličom inom.

Návrat na výber podujatí

Deň ľudovej rozprávky
16.3.2017

S našimi klientmi sme navštívili pobočku Staromestskej knižnice na Panenskej ulici. Zúčastnili sme sa milého podujatia ku Dňu ľudovej rozprávky. Milé predstavenie nám zahrali študenti blízkej Strednej Priemyselnej Školy na Svoradovej ulici. Po skončení sme si spoločne zahrali a zaspievali s pani Varadínovou, s pani Darinkou Komlóssy – Okáliovou a s pánom Pavlom Komlóssy a s klientmi z DSS Javorinská.

Návrat na výber podujatí

Gruzínsko
23.3.2017

Vo štvrtok 23.3. sme u nás privítali novinára Vlada Kalinu, ktorý opäť so svojím psom Čokoládkou, ktorý spríjemňoval spoločne strávené chvíle pri prezentácii. Ako aj inokedy nám doniesol videozáznam zo svojich ciest. Tentokrát po Gruzínsku.

Návrat na výber podujatí

Spoločenské popoludnie
1.2.2017

V rámci popoľudnajších spoločenských stretnutí sme si premietali fotografie starej Bratislavy a počúvali sme hudbu Andrea Rieu.

Návrat na výber podujatí

Rodný kraj
15.2.2017

V stredu 15. 2.2017 nás potešili svojou prítomnosťou naši stáli hostia pani Darinka Okályová a slečna Katarína Štvrtecká. Priniesli so sebou pomôcky na tvorenie, pričom sa kreslilo za príjemných tónov hry na ukulele. Vo väčšom kruhu sme si s klientami zaspomínali na rodný kraj a kúzlo rodného domu.

Návrat na výber podujatí

O návšteve v moskve - cestovateľská beseda
22.2.2017

Novinárka pani Jana Janků zo Soroptimistu, s ktorým máme veľmi dobrú spoluprácu, nás oboznámila so svojou zahraničnou cestou do Moskvy a Petrohradu. Pútavým spôsobom poukázala na rozdiely v minulosti a teraz.

Návrat na výber podujatí

Pesničkové nevesty
11.1.2017

Veselá prezentácia knihy Pesničkové nevesty, posedenie pri hudbe a ľudových piesňach.

Návrat na výber podujatí

Romantický klavír Jiřího Maláska
25.1.2017

Malé posedenie v popoľudňajších hodinách spríjemnila romantická hudba Jiřího Maláska. Oživili sme si spomienky z povojnových rokov 1945 až 1960.

Návrat na výber podujatí

Výstava Krása staroby, staroba v kráse
3.10.2016 - 31.10. 2016

V pondelok 3.10.2016 sa otvorila výstava Krása staroby, staroba v kráse. Spoločná výstava ručných prác klientov Seniorcentra na Podjavorinskej 6 a klientov zariadenia Ohel David na Svoradovej 11 v Bratislave. Výstava sa uskutočnila v priestoroch Staromestskej knižnice na Panenskej ulici a pozrieť ste sa na ňu mohli do 31.10.2016.

Pri otvorení výstavy nás čakalo posedenie pri káve a zákuskoch. Tiež nás potešilo vystúpenie šikovných detí zo ZŠ na Podjavorinskej ulici.

Návrat na výber podujatí

Prezentácia kníh spisovateľky Ruženy Scherhauferovej
5.10.2016

V stredu 5. októbra 2016 zavítala známa spisovateľka románov pre ženy Ružena Scherhauferová na Podjavorinskú 6 do nášho zariadenia denného pobytu. Prišla nám porozprávať o sebe a o tom ako ju život inšpiruje pri písaní kníh. Zároveň nám priblížila a predstavila svoje knižky.

Návrat na výber podujatí

Folklórne vystúpenie ZŠ Jelenia
10.10.2016

V rámci úzkej spolupráce medzi základnou školou Jelenia 16 prišli vystúpiť žiaci s folkórnym programom. Roztančené a rozospievané deti ako vždy nadchli našich seniorov, ktorí si s nimi aj spoločne zanôtili.

Návrat na výber podujatí

Šansóny s Dušanom Malotom
14.10.2016

V piatok 14. októbra 2016 pricestoval z Prahy do Bratislavy spisovateľ a šansoniér Dušan Malota, aby nám v Seniorcentre Staré Mesto na Podjavorinskej 6 odprezentoval známe a menej známe francúzske šansóny. Porozprával nám o skladateľoch a prerozprával obsah piesní.

Návrat na výber podujatí

Stretnutie s herečkou Táňou Radevou
19.10.2016

V stredu 19. októbra 2016 nás potešila svojou prítomnosťou populárna herečka Táňa Radeva so svojím srdečným a bezprostredným prejavom. Zaujala nás svojím prístupom a ľudským pohľadom na život. Na konci každému zúčastnenému klientovi v Seniorcentre SM na Pojavorinskej 6 podala ruku a vyobjímala ho.

Návrat na výber podujatí

Beseda s Adelou Banášovou
20.10.2016

Vo štvrtok 20.októbra 2016 k nám zavítala spontánna populárna moderátorka Adela Banášová. Humor a pohotovosť skvelej Adely Banášovej oživilo dianie v našom Seniorcentre na Podjavorinskej 6. Mali sme príležitosť sa jej opýtať na zážitky z ciest, na vzťah ku starým rodičom a všetko možné, čo nás zaujímalo. Priniesla so sebou aj milý darček pre našich klientov.

Návrat na výber podujatí

Mladší starším
26.10.2016

V októbri ponúkla spoluprácu Mestská knižnica z Kapucínskej ulice. V rámci projektu Mladší starším predstavila bábkoherečku Tatianu Mravcovú, ktorá zrealizovala prezentáciu kníh podľa svojho výberu. V stredu 26. októbra 2016 sme ich privítali u nás v Seniorcentre Staré Mesto na Podjavorinskej 6 a strávili sme spolu príjemne knižné odpoludnie pri viacerých knižkách. Pri pútavom detektívnom príbehu z knižky Fantastických poviedok od Roalda Dahla. Pobavili sme sa aj pri láskavom príbehu o Etienovi a jeho láske k cestovaniu, ktoré nám poskytlo ďalšie podnety na zamyslenie. Uvedený príbeh bol z knižky Braňa Jobusa Láskavé rozprávky.

Návrat na výber podujatí

Vystúpenie detí z MŠ Kuzmányho
27.10.2016

Vo štvrtok 27. októbra k nám do SCSM na Podjavorinskej 6 zavítali deti z Materskej školy na Kuzmányiho ulici. Mali pre nás pripravených veľa pesničiek, ktoré nám zaspievali. Na záver nám aj zahrali rozprávku Ťahal dedko repku. Zistili sme, že túto rozprávku poznali naši klienti ešte ako deti.

Návrat na výber podujatí

Dobrovolníci
5.12.2016

Ráno v piatok 5.12.2016 prišlo mnoho dobrovoľníkov z firmy MSD. Mali rozdelené úlohy, niektorí urobili službu s umývaním okien a pomocou pri upratovaní, iní pri začínajúcej výzdobe v Seniorcentre. Klienti dostali do jedálne vianočný strom, ktorý vyzdobili dobrovoľníci. Jedna skupinka nastrihala z drôtu základ pre srdiečka. Klienti ich následne ozdobujú podľa svojich predstáv a vkusu na darčeky pre všetkých, ktorí k nám chodia bezplatne alebo za symbolickú sumu rozdávať radosť a dobrú náladu prostredníctvom svojho umenia.

Návrat na výber podujatí

Mikulášske Vystúpenie ZUŠ Sv. Cecílie
6.12.2016

Popoludní o 14:30 v podobný čas ako každý rok sme privítali medzi nami na Podjavorinskej 6 ženy z Františkánskeho svetského rádu, pána učiteľa Rastislava Buchtu, jeho žiakmi na klavír, syntetizátor a husle zo ZUŠ sv. Cecílie. Sme vďační pani Marcele Hradskej za organizáciu a balíčky pre klientov pri pravidelných mikulášskych stretnutiach a pani Anne Caugtovej za prednesy.

Návrat na výber podujatí

Mikuláš
6.12.2016

Vďaka celej rodine p. Zuzky Bartkovej, baletky SND, členky SOROPTIMIST - u, s ktorými máme dlhoročnú tradíciu. Mali sme opäť, ako každý rok, zabezpečené kostýmy Mikuláša,anjela a čerta. Čerta sme si "požičali" zo Staromestskej knižnice,s ktorou máme tiež spoluprácu. Každý klient dostal svoj mikulášsky darček a potešil sa, keď Mikuláš a anjel poznali mená všetkých. Čert si zobral na paškál tých nezbednejších, o ktorých sa písalo v samotnom pekle. Tí dostali naozajstné uhlie. Živočíšne, jednu tabletku. Všetci sa zabávali. Jeden z klientov si obzrel tabletu, vzal si čaj a živočíšne uhlie zapil. Pochvaľoval si: "Ako ten Mikuláš vedel, že ma bolí brucho...?"

Návrat na výber podujatí

Vianočný koncert Spevokolu GRÁCIA
10.12.2016

V sobotu 10.12.2016 o 13:30 vo veľkej jedálni v suteréne Seniorcentra sme obdivovali zohraný spevokol Grácia, s nádherným programom s vianočnou tématikou pod vedením pána dirigenta Mgr. Mariána Vojtka. Sme radi a vážime si, že prišli medzi nás. Dozvedeli sme sa, že pochodili aj mnohé krajiny, kde prezentovali Slovensko. Zazneli známe i menej známe skladby, niektoré aj rozospievali divákov.

Návrat na výber podujatí

Mestská Knižnica
13.12.2016

V utorok 13.12.2016 o 9:30 na Luciu si knihovníčky Lucka a Katka z Mestskej knižnice na Kapucínskej ul. pripravili čítanie o tradíciách cez stridžie dni. Vybrali vhodné ukážky z kníh pre mládež a interaktívne sa dozvedeli od seniorov, aké zvyky boli za čias ich mladosti.

Návrat na výber podujatí

Divadelné predstavenie MŠ Kuzmányho
16.12.2016

Piatok 16.12.2016 o 9:30 prišli k nám pani učiteľky s deťmi z Materskej školy na Kuzmányiho s dramatizáciou známej rozprávky Deduškova rukavička. Deti boli roztomilé a seniori nadšení. Detičky porozdávali na záver každému perníček, ktorý napiekli so svojimi učiteľkami.

Návrat na výber podujatí

Mladí umelci seniorom
20.12.2016

Utorok 20.12.2016 o 15:30 sme mali koncert pod názvom Mladí umelci seniorom pod vedením Jany Svepešovej. Mládež vystupovala s nadšením, radosťou. Boli milo prekvapení, keď aj oni boli obdarovaní výrobkami našich klientov, ktoré im odovzdal osobne pán riaditeľ PhDr. Matej Alex.

Návrat na výber podujatí

Country koncert
21.12.2016

Streda 21.12.2016 o 15:00 hodine sa opäť v Seniorcentre SM konal pravidelný country koncert. Znovu za spolupráce s manželmi Darinou /chrastítka/ a Pavlom Komlóssy-Okáliovcami /basgitara a gitara/ a ich priateľmi Jurajom Štvrteckým /banjo a spev/ a jeho dcérou Katarínou Štvrteckou /spev, gitara, basgitara/. Prvá polovica bola venovaná známym i neznámym piesňam, druhá časť programu bola čisto vianočná, koledy, piesne, ktoré sa spievajú v kostole. Tichú noc, svätú noc si zanôtili aj naši seniori.

Návrat na výber podujatí

Roznášanie vianočných balíčkov
24.12.2016

V sobotu 24.12.2016 pán riaditeľ PhDr. Matej Alex, so dcérkou Stelkou, liečebnou pedagogičkou a ergoterapeutkou navštívili každého klienta na izbe, odovzdali darček a zaželali príjemné sviatky.

Návrat na výber podujatí

Spomienkový večer na známe osobnosti s hudobným doprovodom
2.11.2016

V rámci Sviatka všetkých svätých a dňa Pamiatky zosnulých sme si pripomenuli 2.novembra 2016 ako je dôležité spomínať a mať aj právo na smútok. Spomenuli sme si v rámci komunity Seniorcentra SM na Podjavorinskej 6 na všetkých, ktorí už nie sú medzi nami a vyzdvihli hodnoty ktoré vyznávali a ktoré nás stmeľovali. Tiež sme si rozprávali o známych osobnostiach z kultúrneho sveta. Podujatie viedla Andrea Pfundtnerová s hudobným doprovodom Petra Vala.

Návrat na výber podujatí

Hudobný Koncert
9.11.2016

V stredu 9.novembra 2016 vystúpili v Seniorcentre Staré Mesto na Podjavorinskej 6 manželia Komlóssy- Okályovci so svojou hrou na gitare a husliach so známymi pesničkami, ktoré sme si všetci mohli zaspievať. Na koncerte zazneli vo veľmi príjemnej komornej atmosfére country pesničky a na požiadanie aj ľudové piesne.

Návrat na výber podujatí

Spomienky na Indiu
15.11.2016

V utorok 15. Novembra 2016 nám odprezentovali a priblížili svoje zážitky z ciest, v pre našich klientov nedostupných krajinách pán Mgr. Stanislav Opavský a pán riaditeľ Seniorcentra Staré Mesto PhDr. Matej Alex osobne. Pán Opavský živo a vtipne opísal svoje príhody a postrehy z potuliek po Indii. Pán PhDr. Alex nám priblížil krásy Nepálu a klienti poznamenali, že ako skúsený sprievodca.

Návrat na výber podujatí

Katarínske posedenie s Eva BAND
23.11.2016

Petržalská ženská skupina Eva BAND pod vedením gitaristky a speváčky PhDr. Evy Hanzélyovej nebola u nás na Podjavorinskej 6 po prvýkrát. Ako psychologička má veľké skúsenosti s muzikoterapiou i s Orffovým inštrumentálom. Naši klienti sa na dva a pol hodiny stávajú členmi tejto kapely. Na harmonike a akordeóne hráva Jana Bojtošová a na husle Ing. Tatiana Jankechová. Naposledy sa k nim pripojila aj Magdaléna Kubínyiová, ktorá spieva, používa chrastítka, rumba gule. Tento zohratý team dokáže vyčarovať úsmevy evergreenmi z domova i zahraničia, ktoré poznajú klienti z mladosti, či s ľudovými piesňami, prípadne brazílskymi rytmami. Je to vlastne koncert na želanie a nepamätáme sa, že by pri nejakej skladbe zaváhali.

Návrat na výber podujatí

Stíšenie
30.11.2016

Pravidelne každý mesiac 30. býva Stíšenie v Seniorcentre na Podjavorinskej 6, rozprávanie sa a zamyslenie s PhDr. Jánom Ivančíkom s využítím gréckej relaxačnej hudby. Dnes na tému Všetko trvá krátko. Okrem večnosti.

Návrat na výber podujatí

Funny Fellows - Old Time Band
16.11.2016

V stredu 16. novembra do Seniorcentra Staré Mesto na Podjavorinskej 6 zavítala opäť skupina Funny Fellows, Funny Fellows už u nás vystupovali v lete, v rámci akcie Dobrý trh na Panenskej. Pán Roman Féder so svojou kapelou hráva už 25 rokov a podarilo sa im rozihrať a rozospievať našich klientov. Títo skvelí jazzmani rozbehli show plnú zábavnej hudby a slova.

Návrat na výber podujatí

Ako sa stať naším klientom?

Čo a ako vybaviť

Ambulantná sociálna služba

Domáca opatrovateľská služba

Pobytové sociálne služby


Seniorcentrum Staré Mesto ponúka možnosť umiestniť občana v nasledovných zariadeniach:

 • Zariadenie pre seniorov na Podjavorinskej ul. č. 6
 • Zariadenie opatrovateľskej služby na Paulínyho ul. č. 6
 • Zariadenie opatrovateľskej služby na Maróthyho ul. č. 4
 • Zariadenie opatrovateľskej služby na Vajanského nábr. 17/D
 • Denný stacionár na Podjavorinskej ul. č. 6

Na získanie základných informácií (voľné miesta, výška úhrady, postup pri vybavovaní posudku a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, prílohy potrebné k podaniu žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby a pod.) postačí telefonický rozhovor so sociálnym pracovníkom.

Pri práci resp. umiestnení občana preferujeme osobný kontakt, pretože každý prípad je individuálny. Rozhovor je veľmi dôležitý z hľadiska vhodného umiestnenia klientov do našich zariadení. V prípade záujmu je potrebné prísť v stránkových hodinách alebo kontaktovať sociálneho pracovníka a dohodnúť si s ním konzultáciu. Sociálny pracovník poskytne všetky potrebné informácie ohľadom umiestnenia a po rozhovore spolu hľadáte možnosť, ktorá by vyriešila vašu situáciu čo najskôr a najvhodnejším spôsobom. Pri osobnom stretnutí si môžete zariadenie pozrieť, prípadne dohodnúť termín nástupu, podmienky a následne na to uzatvoriť zmluvu.

Pred podaním žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby je potrebné ísť na príslušný úrad v mieste trvalého bydliska a požiadať si o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Následne na to bude vydaný posudok a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, doklady nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

K uzatvoreniu zmluvy o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby je potrebné doložiť:

 • Žiadosť o poskytovanie domácej opatrovateľskej služby (žiadosť sa podáva na Obchodnej 52)
 • Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári (žiadosť sa podáva na Podjavorinskej 6)
 • Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby (žiadosť sa podáva na Podjavorinskej 6)
 • Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov (žiadosť sa podáva na Podjavorinskej 6)
 • Potvrdenie o aktuálnej výške dôchodku (postačí posledné rozhodnutie o zvýšení)
 • Potvrdenie o aktuálnej výške dôchodku spoločne posudzovanej osoby
 • Informovanie o ochrane osobných údajov
 • Ak žiadateľ nie je vzhľadom na svoj zdravotný stav schopný sám podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, uzatvoriť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, môže v jeho mene na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave žiadateľa podať aj iná fyzická osoba.

  Zariadenie pre seniorov

  Zariadenie pre seniorov je celoročná pobytová forma sociálnej služby, ktorá sa poskytuje na neurčitý čas. V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV. Ďalej fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných závažných dôvodov.


  V zariadení pre seniorov sa poskytuje:

  pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie, utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí, zabezpečuje záujmová činnosť, ošetrovateľská starostlivosť.

  Pri poskytovaní sociálnej služby prihliadame na individuálne potreby prijímateľa sociálnej služby, aktivizujeme prijímateľa sociálnej služby podľa jeho schopností a možností, poskytujeme sociálnu službu na odbornej úrovni, spolupracujeme s rodinou.


  Zariadenie opatrovateľskej služby

  V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba pobytovou formou na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.


  V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje:

  pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí, zabezpečuje sa ošetrovateľská starostlivosť.

  Pri poskytovaní sociálnej služby prihliadame na individuálne potreby prijímateľa sociálnej služby, poskytujeme sociálnu službu na odbornej úrovni, spolupracujeme s rodinou.

  Pri práci resp. umiestnení občana preferujeme osobný kontakt, pretože každý prípad je individuálny. Rozhovor je veľmi dôležitý z hľadiska vhodného umiestnenia klientov do našich zariadení. V prípade záujmu je potrebné prísť v stránkových hodinách alebo kontaktovať sociálneho pracovníka a dohodnúť si s ním konzultáciu. Sociálny pracovník poskytne všetky potrebné informácie ohľadom umiestnenia a po rozhovore spolu hľadáte možnosť, ktorá by vyriešila vašu situáciu čo najskôr a najvhodnejším spôsobom. Pri osobnom stretnutí si môžete zariadenie pozrieť, prípadne dohodnúť termín nástupu, podmienky a následne na to uzatvoriť zmluvu.

  Pred podaním žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby je potrebné ísť na príslušný úrad v mieste trvalého bydliska a požiadať si o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Následne na to bude vydaný posudok a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, doklady nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

  K uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní sociálnej služby je potrebné doložiť niektoré dokumenty, viď v časti O možnostiach umiestnenia.

  Ak žiadateľ nie je vzhľadom na svoj zdravotný stav schopný sám podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, uzatvoriť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, môže v jeho mene na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave žiadateľa podať aj iná fyzická osoba.

  Denný stacionár

  Denný stacionár pre seniorov bol zriadený v novembri 1994 mestskou časťou Bratislava – Staré Mesto. Prvých klientov sme privítali v januári 1995 a od vtedy poskytujeme sociálne služby obyvateľom v dôchodkovom veku, ktorí majú trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava Staré Mesto. V prípade voľnej kapacity môžu denný stacionár využívať aj dôchodcovia ostatných mestských častí Bratislavy, za podmienky zvýšenej úhrady za pobyt. Od 1. júna 2017 funguje denný stacionár v budove na Podjavorinskej 6, kde sa nachádza aj naše zariadenie pre seniorov a všetky denné aktivity a služby sú k dispozícii pre všetkých klientov. Kapacita zariadenia je 5 klientov. Prevádzková doba je v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod. Počas dňa poskytujeme stravu (desiata, obed, olovrant), povinnosťou je odoberať obed. Platba v zariadení je určená podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2016 o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. (Je určená hodinovou sadzbou + strava)


  Komu je sociálna služba určená ?

  - Je určená ľuďom s rôznymi stupňami organických zmien mozgu (starecké demencie), kardiovaskulárnymi ochoreniami, stavy po mozgových príhodách, alebo s ťažkými zmenami pohybového systému, ktoré však neprekážajú ich dochádzaniu do zariadenia.
  - Je určená psychicky zdravým ľuďom dôchodkového veku, ktorí sa cítia osamelo, potrebujú spoločnosť a nemajú pre realizáciu svojich záujmov primerané možnosti.
  -Je určená rodinám príbuzných, ktorí sú v produktívnom veku a nemajú vyriešenú opateru svojho staršieho člena rodiny a majú snahu udržať svojho blízkeho v rodinnom prostredí.


  Výhody denného stacionára

  Na zachovanie aktivity, dobrej psychickej a fyzickej kondície majú klienti stanovený denný program. Snaha personálu je, aby sa aktivity čo najviac striedali, boli pestré a pre klientov atraktívne. Program je zameraný na stimuláciu pamäťových a orientačných schopnosti, arteterapiu, muzikoterapiu, ergoterapiu, pamäťové tréningy, práce na udržiavanie jemnej motoriky, telesné cvičenia. Na udržanie hygienických a sebaobslužných činností. Na prekonanie pasivity, pocitov osamelosti a zbytočnosti. Senior nie je sám doma, ale v spoločnosti jemu primeraných ľudí. Poskytujeme našim klientom kvalitnú starostlivosť, dohľad nad liekmi, pitným režimom, stravou, počas pracovných povinností ich príbuzných. Niektoré rodiny sa snažia o príbuzného postarať samé, ale neuvedomujú si, že tým, že ho nechajú samého bez dozoru a spoločnosti, ho vlastne strácajú.

  Čo je opatrovateľská služba?

  Opatrovateľská služba je terénnou formou pomoci, ktorá sa poskytuje osobám v nepriaznivej sociálnej situácii pre ťažké zdravotné postihnutie či nepriaznivý zdravotný stav. Ide o prípady, keď občan nie je schopný postarať sa o seba sám, ani za pomoci svojich blízkych. Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná človeku, ktorý je odkázaný na pomoc inej osoby pri úkonoch sebaobsluhy (napríklad: hygiena, stravovanie, obliekanie, sprievod pri chôdzi), úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť (napríklad: nákup, donáška jedla, umytie riadu, bežné upratovanie, pranie, žehlenie, úprava lôžka a. i.), ako aj základných sociálnych aktivitách (napríklad: prechádzky, vybavovanie úradných záležitostí, donáška liekov). Služba je poskytovaná občanom s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v čase od 7:00 hod. do 15.00 hod. počas pracovných dní v ich domácom prostredí. Rozsah úkonov sa určí vzájomnou dohodou medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby. Úhrada je stanovená vo výške 2,25€ / 1hod. V rámci opatrovateľskej služby zabezpečujeme aj rozvoz obedov. Cena za 1 rozvoz do 1 domácnosti je stanovená vo výške 1,12 € (+cena obeda vo výške 2,80 €).


  Postup pri vybavení opatrovateľskej služby v domácnosti:

  • na základe Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu treba vybaviť na Miestnom úrade Bratislava – Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, Bratislava, posudok o odkázanosti občana na sociálnu službu a rozhodnutie o odkázanosti na opatrovateľskú službu,
  • v kancelárii terénnej opatrovateľskej služby na Obchodnej 52, Bratislava, vyzdvihnúť Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby v Seniorcentre Staré Mesto – opatrovateľská služba s prílohami (čestné vyhlásenie o majetku, súhlas so spracovaním a uchovaním osobných údajov, žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby),
  • ku vyplnenej žiadosti o poskytovanie sociálnej služby treba priložiť originál právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na opatrovateľskú službu, posudok o odkázanosti občana na sociálnu službu, kópiu posledného rozhodnutia o výške dôchodku.
  • následne koordinátor opatrovateľskej služby dohodne úkony a čas poskytovanej služby, ktoré bude opatrovateľka vykonávať,
  • pri zahájení opatrovateľskej služby navštívi osobne koordinátor opatrovateľskej služby spolu s pridelenou opatrovateľkou, ktorá bude opatrovateľskú službu v domácnosti vykonávať, domácnosť žiadateľa.
  • výkon opatrovateľskej služby zabezpečujú opatrovateľky, ktoré sú zamestnancami Seniorcentra – Staré Mesto. Každá z nich je odborne spôsobilá na výkon opatrovateľskej služby.


  Seniorcentrum V MÉDIÁCH

  Napísali o nás


  clanok 1
  Staromestské Noviny
  Drotári v Seniorcentre Staré Mesto
  clanok 1
  Večerník
  Vtipkovanie s anjelom
  clanok 1
  socialnaspolocnost.sk
  NP POS na návštevách u poskytovateľov opatrovateľskej služby
  clanok 1
  Televízne noviny Markíza
  Nárok na opatrovateľku
  clanok 1
  Dobrý Trh
  Pre toto to robíme
  clanok 1
  Staromestské Noviny
  Mesiac úcty k starším
  clanok 1
  Artefakt 11
  Beseda v Seniorcentre
  clanok 1
  Artefakt 11
  vplyv artetterapeutických techník na klientov a na dianie v skupine seniorov

  Transparentné Seniorcentrum

  Seniorcentrum je vo financiách úplne transparentné


  Snažíme sa byť vo financiách 100% transparentní. Preto na našich stránkach nájdete posledné zverjenené objednávky, zmluvy a faktúry.


  Číslo
  Typ
  Partner
  IČO
  Cena
  Zverejnenie
  4/2019
  zmluva
  HaM lifts s.r.o.
  45875979
  36,00 EUR
  15.02.2019
  Predmet: Zmluva o dielo
  5
  objednávka
  Chiros Medical s.r.o.
  36204587
  264,00 EUR
  15.02.2019
  Predmet: Servis a výmena náplní do ionizátorov
  6
  objednávka
  Veolia Energia Slovensko, a.s.
  35702257
  96,00 EUR
  15.02.2019
  Predmet: OPaS elektro regulačnej stanice plynu
  2019075
  faktúra
  HaM lifts s.r.o.
  45875979
  36,00 EUR
  14.02.2019
  Predmet: údrž.-servis výťahu 1/19
  2019074
  faktúra
  RA Software s.r.o.
  04885414
  188,99 EUR
  14.02.2019
  Predmet: Office 2016-elektron.licencia
  2019073
  faktúra
  ZSE Energia, a.s.
  36677281
  1 150,59 EUR
  14.02.2019
  Predmet: elektrina 1/19
  2019072
  faktúra
  ZSE Energia, a.s.
  36677281
  90,40 EUR
  14.02.2019
  Predmet: elektrina 2/19
  2019071
  faktúra
  ZSE Energia, a.s.
  36677281
  127,54 EUR
  14.02.2019
  Predmet: elektrina 2/19
  2019070
  faktúra
  ZSE Energia, a.s.
  36677281
  49,11 EUR
  14.02.2019
  Predmet: elektrina 2/19
  2019069
  faktúra
  ZSE Energia, a.s.
  36677281
  56,16 EUR
  14.02.2019
  Predmet: elektrina 2/19
  Pre zobrazenie starších údajov kliknite SEM
  V tejto položke môžete nájsť Ekonomicky oprávnené náklady zo SeniorCentra Staré Mesto.

  EON 2019
  EON 2018
  EON 2017


  KONTAKT


  Neváhajte sa s nami spojiť.
  Radi odpovieme na Vaše otázky!  RIADITEĽ
  PhDr. Matej Alex
  tel.: 02/546 402 49
  e- mail: riaditel@senior-centrum.sk


  SOCIÁLNY PRACOVNÍK
  Michaela Kvetanová
  tel.: 02/592 040 04, 0914 355 640
  e- mail: socialne@senior-centrum.sk


  VEDÚCA ÚSEKU OPATROVATEĽSTVA A OŠETROVATEĽSTVA
  Ingrid Letenayová
  tel.: 02/544 154 78, 0914 355 647
  e- mail: vysetrovna@senior-centrum.sk


  VEDÚCI ÚSEKU PREVÁDZKY
  Ing. Miloš Požgay
  tel.: 0914 355 643
  e- mail: prevadzkove@senior-centrum.sk


  PERSONALISTIKA A MZDOVÁ ÚČTÁREŇ
  (Zodpovedná osoba v oblasti ochrany osobných údajov)

  Mária Fodorová
  tel.: 02/592 040 05
  e- mail: personalne@senior-centrum.sk

  SPRÁVA POHĽADÁVOK
  Anna Haviarová
  tel.: 02/592 040 04
  e- mail: administrativa@senior-centrum.sk


  ERGOTERAPIA A LIEČEBNÁ PEDAGOGIKA
  Mgr. Andrea Pfundtnerová
  tel.: 0918 484 833
  e- mail: ergoterapia@senior-centrum.sk


  INFORMÁTOR Podjavorinskej 6
  tel.: 02/ 592 040 06

  ZOS Paulínyho 6 - Vedúca
  Veronika Karšaiová
  tel.: 02/544 352 63, 0914 355 645
  e- mail: zos.paulinyho@senior-centrum.sk


  ZOS Maróthyho 4 - Vedúca
  Mgr. Monika Állóová
  tel.: 02/544 128 33, 0914 355 644
  e- mail: zos.marothyho@senior-centrum.sk


  ZOS Vajanského nábrežie 17 - Vedúca
  Emília Bromová
  tel.: 02/529 216 91, 0914 355 648
  e- mail: zos.vajanskeho@senior-centrum.sk


  OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA
  Obchodná 52, Bratislava


  Mgr. Zuzana Malkusová
  tel.: 02/526 227 83, 02/526 227 82, 0914 154 352
  e- mail: tos.malkusova@senior-centrum.sk

  Bc. Ľubica Krugová
  tel.: 02/526 227 83, 02/526 227 82, 0911 844 772
  e- mail: tos.krugova@senior-centrum.sk
  E- mailovým formulárom priamo na stránke

  (e-mail bude odoslaný na adresu )


  Všetky naše pobočky na jednom mieste